อาหารเสริม

อาหารเสริม

อาหารเสริม ในสังคมยุคปัจจุบัน ผู้คนต่างพากันให้ความสนใจ เรื่องการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือวิตามินบำรุงร่างกายต่างๆ ก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น ตามด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ เป็นของตัวเองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปกติ ถึงแม้รูปแบบผลิตภัณฑ์ จะมีความคล้ายคลึงกับยา แต่ อาหารเสริมทั้งหลายเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปรักษา หรือบำบัดโรคแต่อย่างใด   เวย์ เพิ่มน้ําหนัก จึงไม่ถูกจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ยา ดังนั้น ในขั้นตอนของก็ต้องมีการพิจารณา รูปแบบเพื่อส่งเสริมการทำงาน ด้านการดูดซึมสารอาหาร และเพื่อให้ร่างกายสามารถ ดึงเอาประโยชน์จากสารอาหารต่างๆ ไปใช้ให้ได้มากที่สุด

อาหารเสริม ทางเภสัชกรรมหมายถึง อาหารที่ให้รับประทาน เพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารหลัก โดยการให้อาหารเสริมมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย หรือเพื่อช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดี เป็นต้น
อนึ่ง ที่ไม่ใช่คนเจ็บป่วยผู้ป่วย ด้วยอาหารเสริมของผู้ป่วยแต่ละคน จะขึ้นกับแต่ละโรคของผู้ป่วยที่รวมถึงสุขภาพร่างกายด้วย ดังนั้นจึงแตกต่างกันใน แต่ละกรณีโดยจะขึ้นกับคำแนะนำของ แพทย์ และพยาบาล ของผู้ป่วยที่จะแตกต่างกันเป็นรายผู้ป่วยไป กลุ่มสารอาหารที่รับประทาน เข้าไปนอกเหนือจากการทานอาหาร

จากข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริม คงทำให้หลายคนเข้าใจถึงความหมายและประโยชน์แล้ว แต่เพราะคำว่าอาหารเสริมถูกนำมาใช้หลายความหมาย จนพากันสงสัยว่ามีความหมายเดียวกันกับคำว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ซึ่งความจริงนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกัน การสร้างอาหารเสริม เป็นแบรนด์ของตนเอง ในบทความนี้ จะกล่าวถึง อาหารเสริม เฉพาะในคนทั่วไปเท่านั้นเพราะความหมายจริง ๆ ของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมาจาก ผลิตภัณฑ์ที่ทานเสริม นอกเหนืออาหารหลักที่ทานตามปกติในแต่ละมื้อ มักเป็นสารสกัดที่มาจากพืช ส่วนประกอบของสัตว์ต่าง ๆ หรือเอนไซม์สังเคราะห์ที่ร่างกายไม่ สามารถสร้างขึ้นเองได้

และนำมาผ่านกระบวนการผลิตจนเกิดเป็นรูปแบบของแคปซูล หรือเม็ดอัดแข็ง ซึ่งมีความสะดวกในการพกพาและรับประทานได้ง่ายกว่า ไม่สามารถบำบัดหรือรักษาโรคได้เหมือนยา แต่รับประทานเพื่อบำรุงร่างกายเท่านั้น ซึ่งต่างจากอาหารเสริมที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติและไม่ผ่านการสังเคราะห์

อาหารเสริม

หลายคนคิดว่าอาหารเสริม

สะดวกต่อการรับประทาน และทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการ อีกทั้งสามารถชดเชยสารอาหารที่ขาดไปได้ทั้งหมดอย่างไรก็ดี ในบางสภาวะของร่างกาย เช่นผู้ป่วยที่เบื่ออาหาร หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารมากกว่าปกติ เพราะบางรายแม้จะรับประทานอาหารตามปกติแต่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้เท่าเดิมและอาจทำให้ร่างกายเดสภาวะขาดสารอาหารได้ ดังนั้นการรับประทานอาหารเสริมจึงอาจมีความจำเป็น นอกจากนี้ หากเรามีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ แต่ เลือกรับประทานอาหาร ก็อาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดได้เช่นกัน ซึ่งกรณีนี้ควรปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ครบ หมู่ หรืออาจเสริมสารอาหารในบางชนิดในส่วนที่ขาดตามความจำเป็น

ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร จึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ ได้รวดเร็วกว่าในอดีต ตลอดจนมีแหล่ง ในการจับจ่ายสินค้าได้ หลากหลายช่องทาง  และได้รับความนิยมจาก ผู้บริโภคกลุ่มที่เชื่อว่า สั่งซื้อทางไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ผ่าน ช่องทางการขายตรง ทำให้ง่ายต่อการแสวง หาสินค้าที่คิดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง ได้หาซื้อได้ง่ายตามแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยให้สุขภาพดี

โดยเหตุผลของการ รับประทานเป็นเพราะวิตกกังวล ว่าร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน กลัวเกิดโรคภัยไข้เจ็บ บางท่านก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารช่วยรักษาโรค ช่ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใดนั้นส่วนมากมักจะขึ้นอยู่กับข้อมูล ที่ผู้บริโภคได้รับทราบจากสื่อโฆษณา ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนับเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภค

เทรนด์รักสุขภาพมาแรง  ก็หันมาดูแลตัวเองกันทั้งนั้น ให้ร่างกายสมส่วน ผิวพรรณ สวยงามขึ้น  รวมไปถึงการทานอาหารเสริมและวิตามิน แต่การเลือกอาหารเสริม และวิตามินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องมีวิธีการเลือกอาหารเสริมมาฝากกัน เพื่อให้ทุกคนเลือก ซื้อกันอย่างคุ้มค่า ปลอดภัย เพราะยังไงสุขภาพของ เราต้องมาก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และจากบุคคลรอบข้าง

ร่างกายแต่ละคนต้องการ สารอาหารเสริมแตกต่างกันไปตามสภาพ ยาบำรุง ก็อาจไม่จำเป็นต้องทานอาหาร เสริมแคลเซียม หรือคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวหนังเป็นพิเศษ อาจไม่จำเป็นต้องทานวิตามิน เอ เสริม เพราะที่รับจากอาหารก็เพียงพอ แล้ว และหากทานมากเกิน วิตามิน เอ ไม่เผชิญกับปัญหากระดูกพรุน ก็อาจสะสมในร่างกาย จนเป็นโทษได้ ดังนั้น การจะเลือกซื้ออาหารเสริม และวิตามินสักกระปุก ควรถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นไหม เพื่อป้องกันไม่ให้เราซื้อ โดยไร้ประโยชน์นั่นเอง ทานแล้วได้ประโยชน์ ตามความต้องการจริงๆ

ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และวิตามินจะมีระบุไว้เสมอว่า และนำมาเปรียบเทียบว่า ปริมาณที่เราทานเข้าไปคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ  และมีปริมาณเท่าไหร่ ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งเราต้องดูให้ดี หรือ ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้รับประทานต่อวัน ซึ่งหากอาหารเสริมมี ปริมาณสารอาหารไม่ถึง เราก็จำเป็นต้องรับวิตามิน และเกลือแร่จากอาหารเพิ่มเติมอีก ผลิตภัณฑ์ประกอบ ด้วยสารอาหารอะไรบ้าง

อาหารเสริมและวิตามิน ทุกชนิดที่เราจะทาน ต้องมั่นใจก่อนว่ามี อย. อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งแสดงว่า ได้รับการรับรอง จากองค์การอาหารและยา นอกจากนี้ มาตรฐาน ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะบ่งบอกถึงมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตยา และเครื่องสำอาง และในสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีองค์กร ไว้สำหรับตรวจสอบ และควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งถ้าอาหารเสริมและวิตามินที่เราจะซื้อมีเครื่องหมาย มาตรฐานเหล่านี้ ก็เป็นอันว่ามั่นใจได้ในระดับหนึ่ง

วิธีการทานอย่างถูกต้องก็สำคัญไม่แพ้อย่างอื่น

ทานพร้อมกับอาหารได้หรือไม่ ต้องทานวันละกี่ครั้งกี่เม็ด และนอกจากนี้ หากเราซื้อวิตามิน อาหารเสริมหลายตัวมาทานร่วมกัน ต้องอย่าลืมว่าสารอาหาร แต่ละตัวอาจออกฤทธิ์ส่งเสริม หรือหักล้างกันได้ด้วย เช่น ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีหากทานร่วมกับวิตามิน ซี แต่จะดูดซึมได้แย่ลงหากทาน พร้อมกับแคลเซียม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษา ก่อนซื้อจึงต้องอ่านฉลาก ให้ดีว่าผลิตภัณฑ์ควรทานเวลาใด  

อาหารเสริมโดย เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่อง ความสวยความงาม อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุมน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลดความเหี่ยวย่น ของผิวหนัง กับการเสริมสมรรถนะ ของร่างกายด้านต่างๆ ซึ่งในกลุ่มหลังนี้จะเน้น กลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ช่วงพักฟื้น นอกจากความสวยความงาม ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หากได้เดินชม ห้างร้านต่างๆ นั้นปัจจุบันได้มีบทบาท เวย์ ลดน้ําหนัก ยี่ห้อไหนดีต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์มากขึ้น ในท้องตลาดจะพบว่ามีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ วางจำหน่ายกันหลาก หลาย ชื่อการค้า หลายรูปแบบ และมีการโฆษณาชวนเชื่อ หลายรูปแบบ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีความสับสน และตัดสินใจได้ยากว่าจะเลือก ผลิตภัณฑ์ประเภทใดจึงจะเหมาะสม และผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะส่งผลดี ต่อร่างกายอย่างที่พึงประสงค์หรือไม่ ในบทความนี้จะนำท่านไปสู่โลก แห่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อไขข้อ สงสัยให้กระจ่างชัดมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารส่วนใหญ่ที่มีในท้อง ตลาดได้มาจากสมุนไพร คำว่า  สมุนไพร ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน   ผลิตผลธรรมชาติ ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสริม สมรรถนะของร่างกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากโสม ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลิงจือ ผลิตภัณฑ์จากกระเทียม ผลิตภัณฑ์จากแป๊ะก้วย และผลิตภัณฑ์ จากน้ำมันปลา  ตามด้วยผลิตภัณฑ์เสริม อาหารที่เกี่ยวข้องกับความงาม ผลิตภัณฑ์ควบ คุมน้ำหนักชนิดต่างๆ

อาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถูกจัดให้เป็นอาหารชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติ อาหารเพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารเสริม ก็บริโภคได้ในลักษณะ ที่เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ไม่สามารถอวดอ้างสรรพคุณ ว่ามีฤทธิ์ในการรักษาโรค บรรเทาอาหาร เปลี่ยนแปลงร่างกาย หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ ของร่างกายทุกชนิดได้ เพราะว่าไม่มีใครหรือหน่วยงานใดมารับรอง

เหมือนกับเรากินอาหาร  ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ อาหารเหมือนกัน แม้รูปร่างหน้าตาของมัน จะมีลักษณะคล้ายยา เช่น เป็นเม็ด แคปซูล ผงชงดื่ม แต่ก็ไม่ใช่ยา เพราะอะไรที่จะถูกจัด ให้เป็นยานั้น ต้องมีการขึ้นทะเบียนตำรับยา ทั้งในต่างประเทศ และทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย หน้าที่ขององค์การอาหาร และยาคือดูเอกสารที่ ส่งมาเพื่อขึ้นทะเบียนยา ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ถ้าขอเป็นอาหารเสริม มีสรรพคุณเพื่อบำรุงร่างกาย ถ้าเข้าเกณฑ์การเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ก็รับรองให้ตรา อย.  แต่คนที่เอาไปทำอย่างอื่นต่อเมื่อได้ตรานั้นมาแล้ว มันต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยที่จะไม่โกงคนอื่น การพูดเกินจริงมันคือ การหลอกลวง มันก็ทำให้คนสับสนได้

เลือกอาหารเสริมที่ปลอดภัยได้ยังไง

อย่างที่สองให้ดู ที่ฉลากว่าอาหารเสริมนั้น มีสรรพคุณว่าอย่างไร ส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณทั่วไปว่าใช้บำรุงร่างกาย จะเขียนแค่นั้น แต่เวลาโฆษณาจะเป็นอีกแบบหนึ่ง มีการโม้ขึ้นมา กินแล้วขาว กินแล้วผอม จะสังเกตได้ง่ายๆ ว่าของไหนที่ไม่ได้มีสรรพคุณนั้นจริง จะจดทะเบียนเป็นอาหารเสริม แล้วอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยไม่ได้ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

อาหารเสริมไม่ใช่ อาหารหลักที่เราทานทั่วไป ดังนั้น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ก็จะช่วยดูแลสุขภาพ ของคุณให้แข็งแรงไปได้อีกยาวนาน แต่สำหรับใครที่ จำเป็นต้องทานอาหารเสริม ก็อย่าลืมพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ให้ดีก่อนเสมอ เพื่อความปลอดภัยของ ตัวคุณเองและเพื่อให้ ได้รับประสิทธิภาพ จากอาหารเสริมที่ทานเข้าไปมากที่สุดนั่นเอง เทรนด์รักสุขภาพมาแรง ใครๆ ก็หันมาดูแลตัวเองกันทั้งนั้น

ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย การทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ รวมไปถึงการทานอาหารเสริมและวิตามิน แต่การเลือกอาหารเสริม และวิตามินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อให้ทุกคนเลือก ซื้อกันอย่างคุ้มค่า ปลอดภัย ทานแล้วได้ประโยชน์ตามความต้องการจริงๆ เพราะยังไงสุขภาพ ของเราต้องมาก่อนเสมอ

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้  ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างก็มี จุดขายที่แตกต่างกันไป เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของคนที่แตกต่างกัน อยากสูงต้องกิน แคลเซียมเสริม อยากความจำดีขึ้น ต้องกินน้ำมันปลา หรือถ้าไม่อยากอ่อนเพลีย ต้องกินวิตามินซี แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเรารู้หลักการทำงาน ของอาหารเสริมเหล่านี้ คนหันมาให้ความสำคัญ กับการกินอาหารเสริมกันมากขึ้น และรับประทานอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย

อาหารเสริมครอบจักรวาล ถ้าอยากผิวสวยต้องกิน อาหารเสริมที่สกัดจากเวย์   ปลาทะเลน้ำลึก ที่รวมวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกาย ควรได้รับในแต่ละ วันไว้ด้วยกัน จึงต้องมีวิธีการเลือกอาหารเสริมมาฝากกัน ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ แคลเซียม และธาตุเหล็ก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้อง การบำรุงร่างกายให้สด ชื่นกระฉับกระเฉง มีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ ต้องการลดน้ำหนักหรืออยู่ในช่วงควบคุมอาหาร และในทางสูตินรีแพทย์ ยังนิยมให้วิตามินชนิดนี้แก่ผู้ป่วย สตรีตั้งครรภ์ เพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของครรภ์มารดาอีกด้วย มัลติวิตามินที่เป็นที่นิยม กินเป็นอาหารเสริม

โพรไบโอติกส์ เป็นแบคทีเรีย กับยีสต์ที่มีชีวิต พบได้ตามธรรมชาติในลำไส้ หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ มักเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “แบคทีเรียดี” เพราะมีส่วนช่วยให้ลำไส้แข็งแรง ร่างกายควรได้รับอาหารเสริม จำพวกจุลินทรีย์และแบคทีเรีย เพื่อประโยชน์ในการย่อยอาหาร อีกทั้งยังช่วยให้ เกิดความสมดุลของระบบ การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายได้อีกด้วย