gps tracking รา คา

ติดตั้ง gps บึงกุ่ม

gps tracking รา คา

gps tracking รา คา เป็นผู้ให้บริการและผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถยนต์ GPS ติดตามรถบรรทุก GPS ติดตามรถปิคอัพ GPS ติดตามรถสิบล้อ GPS ติดตามรถยนต์หัวลาก GPS ติดตามรถยนต์ห้องเย็น GPS ติดตามรถโดยสาร GPS ติดตามรถโรงเรียน GPS ติดตามรถขนส่งสินค้า GPS ติดตามรถเช่า GPS ติดตามรถวัตถุอันตราย ฯลฯ อุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์ได้ผ่านการยืนยันจากกรมการขนส่งทางบก เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ GPS Tracking แบบ Real Time เราพร้อมให้บริการและติดตั้ง GPS ติดตามรถดูแลด้วยคณะทำงานมืออาชีพ ด้วยระบบการจัดการขนส่ง GPS Tracking ซึ่งดำเนินธุรกิจมากกว่า 14 ปี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ สามารถใช้งานผ่านทาง gps tracking Web Application และก็ Mobile Application รองรับการใช้แรงงาน Smart Phone IOS, Andriod ให้นำสมัย จุดหมายการพัฒนาโปรแกรมจะต้องใช้งานง่ายความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับ GPS

GPS คืออะไร?

GPS ทำงานยังไง?ระบบนำทางด้วย GPS เครื่องติดตาม ปฏิบัติงานเช่นไร?แผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาเช่นไร?อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย GPS มีอะไรบ้าง?การประยุกต์ใช้งาน GPSการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันระบบพิกัดGPS

GPS เป็นอย่างไร?

GPSหมายถึงระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก เป็นส่วนอวกาศ มีเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายเป็นอเมริกา รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารโดย Department of Defenses

มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับเพื่อการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)ในตอนนี้ภาคพสกนิกรทั่วทั้งโลกสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR)

ได้ฟรีเพราะเหตุว่า หลักการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารสำหรับประชาชนของรัฐบาลสหรัฐ ก็เลยเปิดให้สามัญชนทั่วๆไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในระดับความแม่นยำที่ไม่เป็นภัยต่อความมันอาจของรัฐ กล่าวคือมีความแม่นยำในระดับบวก / ลบ 10 เมตรส่วนควบคุม มีสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา และก็ศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด

กระจัดกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั้งโลกส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานควรมีเครื่องรับสัญญาณซึ่งสามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานในลักษณะต่างๆเดี๋ยวนี้บางท่านชอบหลงผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internetกลับ

GPS ดำเนินการอย่างไร?

satellite orbitดาวเทียม GPS (Navstar) มีดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบเส้นทางโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละเส้นทางโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวิถีโคจรจากแผ่นดิน 20,162.81 กิโลเมตร หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ดำเนินการโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เจาะจงตำแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS ต้องประเมินผลความไม่เหมือนของเวลาสำหรับเพื่อการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงในปัจจุบันนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้กำหนดมีตำแหน่งของมันมาพร้อมกับสัญญาณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงสำหรับเพื่อการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม จะต้องมีดาวเทียมขั้นต่ำ 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้งยัง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง)

จะสามารถกำหนดตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าหากแผ่นดินอยู่ในแนวระนาบแต่ว่าอันที่จริงพื้นแผ่นดินมีความงอเนื่องจากว่าสัณฐานของโลกมีลักษณะกลม ด้วยเหตุดังกล่าวดาวเทียมดวงที่ 4 จะก่อให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นความเที่ยงตรงของการระบุตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง

กล่าวคือถ้าหากระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นกว่าที่อยู่ใกล้กัน แล้วก็ยิ่งมีจำนวนดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ ความปรวนแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และก็ความหนาแน่นที่ผันแปรตลอดระยะเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง และสภาพแวดล้อมในรอบๆรับสัญญาณเช่นมีการบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้

จะส่งผลต่อค่าความถูกต้องชัดเจนของความแม่นยำ เนื่องด้วยถ้าสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะก่อให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณเพี้ยนไป และในที่สุดก็คือความสามารถของเครื่องรับสัญญาณบอกว่ามีความไวสำหรับเพื่อการรับสัญญาณเพียงใดและความเร็วในการประมวณผลด้วยการวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำได้โดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS

คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะพอๆกับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยในเวลาที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดถึงที่นาโนวินาที รวมทั้งมีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบสุดท้ายก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงขณะที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ไหน(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจทานการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องระบบนำทางด้วย GPS ปฏิบัติงานยังไง?

ประการแรกผู้ใช้จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือนำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดแนวทางการจราจร ได้แก่ การจราจรแบบชิดทางด้านซ้ายหรือชิดทางด้านขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว ประเด็นสำคัญต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังเอาไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ ทำตรวจรวมทั้งตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมกระทำการเลือกการเชื่อมต่อของ

เส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะทำงานสอดคล้องกับการเลือกทาง ตัวอย่างเช่นถ้าหากโปรแกรมเลือกทางที่จะต้องไปด้านขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการระบุเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร ส่วนการแสดงแนวทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความปรารถนาของผู้ใช้

การคำนวณเส้นทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่เดิม และก็ตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ทั้งภาพรวมทั้งเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆหากมี การเดินทางออกนอกทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะกระทำเตือนให้ผู้ใช้ทราบรวมทั้งจะคำนวณให้บากบั่นกลับสู่ทางที่ได้คิดแผนไว้ก่อน

หากการออกนอกทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถมองเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการเลียนแบบเส้นทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถระบุจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การชี้ทางสอดคล้องกับการเดินทางสูงที่สุด หรืออาจใช้เพื่อสำหรับการหลอกเครื่อง เพื่อให้นำทางไปยังทางที่อยากแทนที่ทางที่เครื่องคำนวณได้

บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยงแบบต่างๆเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้นกลับแผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาอย่างไร?เว้นแต่คนที่ใช้ระบบ GPS ต้องมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยประมวลผล โปรแกรมแผนที่รวมทั้งข้อมูลแผนที่ขึ้นกับเป้าหมายการใช้แรงงาน ในแบบต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้แรงงานในรูปแบบที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่ต่างๆนาๆขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดทำแผนที่

ในประเทศไทยมีคนจัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆเป็นต้นว่า

  • GARMIN
  • POWER MAP
  • SpeedNavi