การฝึกสมรรถภาพ

การฝึกสมรรถภาพ

การฝึกสมรรถภาพ สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และพวกเราบางคนเอง จะทราบถึงสุขภาพตนเองก็ต่อ เมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงาน ลดลงหลาย ๆ คนคิดว่าการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี เพียงปีละครั้งก็เพียงพอในการดูแลตรวจเช็ค ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายได้แล้ว แต่ไม่เป็นจริงเสมอไป หลาย  ท่านลองคิดดูนะครับ หากออกกำลังเพียงเล็กน้อย หรือทำงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เช่น เดินขึ้นบันไดเพียงไม่กี่ขั้น ก็มีอาการเหนื่อยหอบแล้วทั้ง

ผลการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี อยู่ในเกณฑ์ปกติ เหตุการณ์เหล่านี้พบได้บ่อย  เวย์ เพิ่มน้ําหนัก  ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปที่ประกอบด้วยการเจาะเลือด เอ็กซเรย์ปอด  ในขณะพักเท่านั้น ไม่ได้ตรวจในขณะที่ร่างกายมีการออกกำลังกายอย่างแท้จริง ซึ่งไม่ได้บ่งบอก ถึงการที่ร่างกายมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีมากน้อยแต่อย่างใดเริ่มจะเป็นกิจกรรม

เหนื่อย และหนัก ก็ต่อเมื่อ เราต้องตอบสนอง  ตรวจคลื่นหัวใจ จะเป็นการตรวจเช็คร่างกาย  ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ ที่ ไม่เกิดขึ้น ตามปกติ ของการดำน้ำทั่วไป เช่นการว่ายน้ำต้านกระแสน้ำ หรือต้องเดินไปเดินมา ขณะที่มีอุปกรณ์ดำน้ำครบชุดใส่อยู่ ส่วนมากแล้ว เราคงไม่ได้เจอกับเหตุการณ์ นี้เป็นประจำ จนกระทั่งทำให้ร่างกายของเราฟิตได้ แต่ลองคิดดูนะครับ หากเราจำเป็น

การฝึกสมรรถภาพ

ความฟิตทางด้านแอโรบิคนี้

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับ การดำน้ำมากนะครับ การดำน้ำแบบ ที่เราชื่นชอบกันนั้น ส่วนมากอุบัติเหตุร้ายแรง เกิดจากหัวใจวายเป็นอัตราที่สูงมาก  และมีแนวโน้มว่าจะมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเนื่องจากการดำน้ำ แบบนี้  เราต้องให้ร่างกายพบกับความเครียดสูง ในบางเวลา เช่น การเหนื่อยในสถานการณ์ไม่ปกติ ซี่งเกิดขี้นนานๆ ครั้ง ความร้อน  และความอึดอัด จากการใส่ชุดป้องกัน การสูญเสียความร้อน ฯลฯ ฉะนั้น ความฟิตทางด้านระบบหัวใจไหลเวียนจึงเป็นเรื่องที่นักดำน้ำที่ไม่ประมาท  มองข้ามไปไม่ได้เด็ดขาดครับ

ปัจจัยที่ทำให้คนเราดำรงชีวิต  อยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข ได้แก่ อาหาร น้ำ อากาศ แสงแดด การออกกำลังกายและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จะเห็นได้ว่านับเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเกิด การเคลื่อนไหวอันเป็นบ่อเกิดแห่งพัฒนา การด้านต่างๆความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ได้รับความ สะดวดสบายยิ่งขึ้น ผลทางมุมกลับที่เกิดขึ้นก็คือซึ่ง ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตามมา เช่น ความอ้วน โรคเกี่ยวกับหัวใจ เป็นต้น

เป็นความสามารถของร่างกาย ในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และแรงในจังหวะการหดตึงตัว ของกล้ามเนื้อเพียงครั้เดียว เช่น การทดสอบยืนกระโดดไกล เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ ที่ยืดตัวเพียงครั้งเดียว โดยไม่จำกัดเวลา เช่น การทดสอบการยกน้ำหนัก เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ ที่ประกอบกิจกรรมที่หนักกว่าปกติ   ซ้ำซากได้เป็นเวลานานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทดสอบวิ่งระยะไกล เป็นความสามารถของร่างกาย ที่จะเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อน ที่ด้วยความเร็วและแน่นอน เป็นความสามารถของ ข้อต่อที่จะเคลื่อนไหวได้กว้าง เป็นความสามารถของระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเราให้ความสำคัญ กับการออกกำลังกายมาก ขึ้นเพื่อให้ร่างกายฟิตขึ้น อาหารเสริม และ แข็งแรงขึ้นบ่อยครั้ง ก็สงสัยว่าจะออกกำลังกายเท่าไหร่ นานแค่ไหน จึงจะทำให้ฟิตขึ้นอีก แข็งแรงขึ้นอีก หากมีเครื่องมือหรือ ใครสักคนที่สามารถบอกเราได้ว่าเราแข็งแรงหรือไม่ ฟืตแค่ไหน หรือ ออกกำลังกาย เผาผลาญ หากเราอยาจจะแข็งแรง หรือฟิตมาก ขึ้นต้องทำอย่างไรคงจะเป็นเรื่องที่ดีมาก จึงนำเทคโนโลยีการตรวจวัด อัตราการเผาผลาญออกซิเจน ของร่างกาย มาให้คำตอบในเรื่องนี้ ให้ว่าขณะออกกำลังกาย ร่างกายมีความสามารถ ในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเท่าใด หากยิ่งสามารถใช้ออกซิเจนได้สูง ก็บอกค่าควาฟิตของร่างกายที่สูงขึ้นเช่นกัน

มั่นใจแค่ไหนว่า หัวใจและปอดแข็งแรง

หากเราไม่มั่นใจว่าหัวใจและปอดแข็งแรง  เราคงไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกกำลังกาย แต่แน่ใจแล้วหรือ ว่าหัวใจและปอดเราแข็งแรงและจะไม่เกิด อะไรขึ้นขณะออกกำลังกาย เทคโนโลยีการตรวจวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย   และส่งเลือดอย่างเต็มที่ได้ครั้งละกี่ซีซี หัวใจบีบและส่งเลือด ได้อย่างเต็มที่นาทีละกี่ซีซี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ในขณะออกกำลังกายกี่ครั้งต่อนาที ขณะออกกำลังกายเต็มที่หายใจเข้าได้โดยเฉลี่ยครั้งละกี่ซีซี อัตราการหายใจสูงสุดที่กี่ครั้งต่อนาที ปริมาตรอากาศที่ใช้ในการหายใจ เพื่อออกกำลังกายเต็มที่กี่นาที อะไรที่ทำให้เรามั่นใจเช่นนั้น

ความสามารถของ บุคคลในการควบคุม และสั่งการให้ร่างกายปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและเวลา โดยการปฏิบัติภารกิจนั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อร่างกาย อีกทั้งยังสามารถประกอบกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากภารกิจประจำวันได้อีก ด้วยความกระฉับกระเฉง ปราศจากอาการเมื่อยล้าและอ่อนเพลีย สามารถบอกสุขภาพหัวใจ และ ปอด แบบเป็นตัวเลข ว่าหัวใจบีบ

 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าปัจจัยหนึ่งในการ

ดำรงชีวิตของมนุษย์คือสุขภาพ และ ความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายซึ่ง เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของ การประกอบกิจกรรมต่างๆ   บุคคลผู้นี้จะต้องกลายเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพ เพิ่งใช้กันในระยะไม่กี่ปีมานี้เอง เ สมรรถภาพทางกลไก แท้จริงแล้วคำสองคำนี้มีความหมาย ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ในปัจจุบันนี้คำสองคำนี้ใช้แทนกันจนเกือบจะเป็นคำเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า แบบทดสอบสมรรถภาพในระยะแรก ๆ

 แบบทดสอบ สมรรถภาพทางกลไก เช่นแบบทดสอบสมรรถภาพทาง  ในชีวิตประจำวันผู้ที่มี ความเจริญเติบโตสมส่วนและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีแล้ว กลไกของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์  หรือแบบทดสอบสมรรถภาพ ทางกลไกของ  เป็นต้น ต่อมาระยะหลังจึงใช้ชื่อว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทางด้านร่างกายดีด้วย คำว่าสมรรถภาพทางกายนั้น

คณะกรรมการนานาชาติ เพื่อจัดมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย ได้จำแนกความสมบูรณ์ทางกายออกเป็น ความเร็ว ความสามารถของร่างกายใน  การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด
พลังกล้ามเนื้อ ความสามารถของกล้ามเนื้อ ในการทำงานอย่างรวดเร็ว และแรงในจังหวะของกล้ามเนื้อหดตัวหนึ่งครั้ง เช่น  ยืนกระโดดไกลความแข็งแรง  ของกล้ามเนื้อ

ความสามารถของกล้ามเนื้อที่หดตัว

เพียงครั้งเดียวโดยไม่จำกัดเวลา  เช่น การยกน้ำหนัก  เป็นต้น ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ได้ประกอบกิจกรรมซ้ำซากได้เป็นระยะเวลานาน อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถของร่างกาย ที่จะบังคับควบคุม  ในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ได้ด้วย  ความรวดเร็วและแน่นอนความอ่อนตัว คือ  ความสามารถของข้อต่อต่าง ๆ ในการที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างกว้างขวาง

ในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกในระยะหลังๆ นี้ จะเห็นว่านักกีฬาสามารถทำลาย สถิติเดิมหรือสร้างสถิติใหม่ ขึ้นมาในกีฬาหลายประเภท ทั้งนี้เป็นเพราะมนุษย์ รู้จักนำเอาหลักทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้นั่นเอง   ไม่น้อยกว่า 25 ปีมาแล้ว ได้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและทดลองเกี่ยวกับ การออกกำลังกาย เป็นให้ได้ความรู้หรือทฤษฎีใหม่ๆ ขึ้นมาเกี่ยวกับการออกกำลังกายว่า จะฝึกอย่างไรจึงจะดีที่สุด   เพื่อจะได้พัฒนาในด้านสมรรถภาพ และประสิทธิภาพทางกีฬา ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะแบบฝึกต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  เวย์ ยี่ห้อไหนดีและเพื่อการแข่งขันที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

เป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง โดยให้ออกแรง ต้านกับแรงต้านทาน อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับฝึกนํ้าหนัก ได้แก่ บาร์เบลล์ ดัมบ์เบลล์ รอกถ่วงนํ้าหนัก  เสื้อถ่วงนํ้าหนัก รองเท้าเหล็ก ลูกเหล็กสําหรับถือ กรรเชียงบก สปริงยืด ฯลฯการฝึกนํ้าหนักจะยึดหลักว่าถ้านํ้าหนักมาก จํานวนครั้งที่ยกจะน้อยลง และถ้านํ้าหนักน้อยจํานวนครั้งที่ยกจะมากขึ้น นอกจากนี้จะยึดหลักการฝึกเกินอัตรา  ด้วย จึงจะได้ผลดี

การฝึกแบบวงจร นอกจาก จะฝึกแบบประสมประสาน กิจกรรมแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้โดย การจําเพาะกิจกรรมเป็นอย่างๆ ไปก็ได้ เช่น ฝึกด้านสมรรถภาพทางกาย ก็จัดให้แต่ละสถานีเป็นเรื่องการเสริมสร้างหรือ ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ หรือถ้าเป็นการฝึกทักษะกีฬา ก็จัดให้แต่ละสถานีเป็นทักษะย่อยๆ ของกีฬาชนิดนั้นๆ การฝึกแบบวงจรอาจ ใช้พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย   โดยกําหนดให้แต่ละสถานี อยู่ต่อเนื่องกันเป็นวงจร